Už tento september pripravujeme vydanie novej básnickej zbierky od Hany Koškovej pod názvom “Chránené územie”

Hana Košková (1942)

– spisovateľka, poetka a literárna prekladateľka.

Je jednou z najvnímavejších a najpresvedčivejších autoriek súčasnej slovenskej literatúry. Pre jej poéziu je charakteristická úspornosť výrazu, minimalizmus a obraznosť. Jej verše sú ako šperky, cez ktoré vnímame vonkajší a vnútorný svet autorky. V tematickom okruhu načiera do intímnych zákutí, ale nevyhýba sa ani otázkam s filozofickým podtextom. Kniha Chránené územie je básnickou výpoveďou o tom, čo je podstatou ľudského snaženia, čo je trvalé a čo podenkové.