Project Description

Hana Košková

Portfólio autora

Narodila sa v roku 1942 v Tuhári. Svoju matku nepoznala, vychovával ju otec a stará mama. Študovala na Strednej zdravotníckej škole a niekoľko rokov potom pôsobila ako zdravotná sestra. Prvú knihu – básnickú zbierku Pod teplom krvi – vydala ako 34-ročná, a hneď si ju všimla odborná literárna pospolitosť, obdržala Cenu Ivana Kraska. Nasledovali ďalšie básnické zbierky, vydané väčšinou Vydavateľstvom Spolku slovenských spisovateľov, ktorého je Hana Košková i členkou. Okrem poézie sa venuje detskej literárnej tvorbe, ale i prekladom z bulharčiny a ukrajinčiny, v poslednom období aj písaniu prózy, ktorú publikuje v rôznych literárnych časopisoch (Literárny týždenník, Slovenské pohľady, Romboid).

spisovateľka Hana Košková

Páči sa Vám tvorba tejto spisovateľky? Napíšte jej

Ďalší autori

Všetci autori